فرم ثبت نام دوره آموزش همگانی امدادهای اولیه اورژانسی

داوطلبان با تکمیل فرم ثبت نام میتوانند از آموزشهای رایگان امدادهای اولیه اورژانسی بصورت مجازی و کارگاههای حضوری ، بهره مند گردند.نحوه برگزاری کلاسهای آموزشی بر اساس تعداد شرکت کنندگان، رده بندی سنی، و درخواستهای گروهی( ادارات دولتی و مراکز خصوصی و.... )تعیین میگردد. لازم به ذکر است محتوای آموزشی این مرکز در برگیرنده مهارتهای بالینی تزریقات، سرم تراپی و برقراری لاین وریدی نمی باشد.
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • نام پدر*
  2
 • سن*
  3
 • کد ملی*
  4
 • رشته تحصیلی*
  5
 • آخرین مدرک تحصیلی*
  6
 • شغل*
  7
 • آدرس محل سکونت*
  8
 • شماره تلفن همراه*شماره تلفن جهت شرکت در آموزشهای مجازی
  9