مانور

زایمان موفق مادر باردار در آمبولانس پایگاه هیر اردبیل

طی تماس خانواده مادر باردار از روستای نوشهر با اورژانس ۱۱۵ اردببل مبنی بر اینکه مادر باردار در حال وضع حمل می باشد ، سریعا آمبولانس بخش هیر اعزام گردید که بعد از رسیدن بر بالین مادر باردار و انجام اقدامات درمانی اولیه ،مادر باردار توسط آمبولانس به اردبیل منتقل گردید ولی در بین راه  مادر باردار زایمان نموده و نوزاد توسط همکاران بدنیا آمد .مادر و نوزاد تازه متولد شده هر دو با شرایط جسمانی نرمال ،تحویل بیمارستان علوی اردبیل گردید. با تشکر از همکاران پایگاه هیر : آقایان مهدی ابراهیمی و محمد صفری

ادامه مطلب