معاون فنی و عملیات

تعداد بازدید:۶۳۱۷

فرهاد غیبتی

کارشناسی ارشد پرستاری ویژه

معاون فنی و عملیات مرکز فوریتهای پزشکی استان

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۳۹۹