آموزش و پژوهش

تعداد بازدید:۵۵۳۹

‌‌‌‌‌‌‌‌

دکتر فاطمه حیدرپور

مسئول واحد آموزش و پژوهش و افسر کنترل عفونت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان اردبیل

 

تقویم آموزشی اورژانس 115 استان اردبیل در سال 1400

 

 

اهداف و برنامه ها

تامین شرایط آموزشی مناسب در خصوص مباحث اورژانس پیش بیمارستانی، ارائه آموزش های استاندارد، پایش و ارزیابی و بررسی اثر بخشی آموزش ها می باشد.

هدف کلی : کاهش آمار مرگ و میر ناشی از بیماریهای اورژانس و حوادث.

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰