آموزش همگانی

تعداد بازدید:۲۵۷۹

نیرالسادات سید خامسی

مسئول آموزش همگانی

............................................................................

-برگزاری کارگاه عملی تربیت همیار اورژانس 115 استان اردبیل -خردادماه 1401

فرم ثبت نام دوره آموزش همگانی امدادهای اولیه اورژانسی

-بمناسبت هفته سلامت ،آموزش نحوه فراخوان اورژانس 115 برای دانش آموزان مدرسه دخترانه در اردبیل- اردیبهشت1401

-آموزش نحوه امدادخواهی از اورژانس برای دانش آموزان و معلمان در اردبیل-اردیبهشت 1401

-برگزاری آموزش احیای قلبی وریوی برای دانش آموزان در اردبیل- اردیبهشت 1401

-برگزاری آموزش نحوه امدادخواهی از اورژانس برای دانش آموزان مدرسه دخترانه-اردیبهشت 1401

-برگزاری سومین دوره همیار اورژانس 115 - آبان 1400

- گزارش برگزاری دومین دوره تربیت همیار اورژانس 115 در استان اردبیل

-پوستر فراخوان دوره دوم تربیت همیار اورژانس

- پوستر فرخوان مشارکت مردمی طرح شهید قاسم سلیمانی

- برگزاری اولین دوره تربیت همیار اورژانس در استان اردبیل - شهریور و مهرماه 1399

-برپایی ایستگاه آموزش احیای قلبی ،ریوی در حاشیه مراسم با شکوه نماز جمعه در اردبیل

-آموزش کمکهای اولیه به کارکنان آموزش و پرورش اردبیل

-آموزش احیای قلبی و ریوی پایه به دانش آموزان مدرسه نخبگان

-برگزاری دوره آموزشی احیای قلبی ،تنفسی و کمکهای اولیه برای رانندگان وسایط نقلیه عمومی درون شهری

-جلسه مشترک واحد آموزش مرکز فوریتهای پزشکی و نهاد های اداری با محوریت آموزش همگانی

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۴۰۱