فیلمهای آموزشی

تعداد بازدید:۵۲۶

موشن نحوه تماس با اورژانس و آشنایی با خدمات اورژانس 115

سکته مغزی چیست

علایم سکته مغزی

اقدام اورژانس در هنگام سکته مغزی  - خالدی ، سخنگوی اورژانس کشور

علایم و مراقبتها در سکته قلبی

انیمیشن سکته قلبی

اقدام اورژانس در هنگام سکته قلبی  - خالدی ، سخنگوی اورژانس کشور

آموزش احیای قلبی و ریوی

انیمیشن اقدامات اولیه در تصادفات

انیمیشن اقدامات اورژانس و فرایند امدادخواهی از 115

انیمیشن نحوه تماس صحیح با اورژانس 115

نحوه تماس با اورژانس 115

نحوه تماس با اورژانس و دادن آدرس به اورژانس 115

فرهنگ امداد خواهی از اورژانس 115

انمیشن اورژانسی ها - حوادث جاده ای 

آموزش بانداژ 2

آموزش بانداژ1

مراقبت در مسمومیت با مونوکسید کربن

اقدامات اولیه در هنگام تشنج

انیمیشن اقدامات در هنگام تشنج

روش ثابت سازی و انتقال مصدوم ترومایی

حمل مصدوم به روش آتش نشانی

اقدامات اولیه در غرق شدگی

مزاحمتهای تلفنی 

انیمیشن توصیه های پیشگیری از حوادث چهارشنبه  آخر سال

چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی1

چهارشنبه سوری یا چهارشنبه سوزی2

کلیپ پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخرسال 1

کلیپ پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال2

کلیپ پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال3

اقدامات ایمنی در زلزله

 

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰