تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۱۱۸۸

حسین مصری

مسئول مرکز فوریتهای پزشکی اردبیل و تجهیزات پزشکی اورژانس 115 استان اردبیل

...................................................................

لیست تجهیزات پزشکی بهینه و ساخته شده در اورژانس 115 اردبیل

آخرین ویرایش۰۶ دی ۱۳۹۹