رئیس مرکز

تعداد بازدید:۸۴۶۹

دکتر مجید محمد غریبانی

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

شماره تماس: ۳۳۲۵۸۷۶۴ 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸